بال پرواز نمی خواهم...

همین پوتین های کهنه میتواند مرا تا آسمان ببرد!

دلم تنگ شده ست...

برای آوینی

برای چمران

برای علم الهدی

دلم تنگ شده ست برای باقری

برای کاوه و همت...

دلم تنگ شده ست برای موسی صدر... .

 

دروغ میگویم!!

اصلا...

فقط...

 

دلم برای خودم تنگ شده...

تمام نداشته هایم را

میبینم در آنهاییکه داشتند...

 

شجاعت مصطفوی

غیرت علوی

بصیرت فاطمی

اخلاص ، پشتکار ، صفا ، محبت...عشق ، ایمان

در این بین...

آوینی و چمران را بیشتر عاشقم...

امام روح الله هم دلش تنگ میشد برای چمران

امام سید علی نیز آوینی پسند است...

آخر...تقوا مگر چیست..!؟

در دل منجلاب غرب چنین زلال؟؟؟

.

مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خٰالِصاً سٰائِغاً... (٦٦نحل)