ظظظ

تاریکی بود و دیگر نیست ، غمی بود و دیگر نیست ، فطرسی پر کنده بود و دیگر نیست ، حسن تنها بود و دیگر نیست...


آری تمام غم ز عالم پر کنده‌اند در این شب 

آری بدان این شب شبِ دلدادگی هاست ، شب مجنونان است ، شب مادر شدن زهراست 

عشق را از این شب در سرشت انسان نهادینه کردند 

معشوقی که نام عاشقش بر روی سینه خود هک کرده است این شب جز ذکر حسین فکر دیگری در سر ندارد

اگر نگاهی برآنان بندازی شعله های عشق را میبنی که زبانه کشان نوای روحی فداکَ یا حسین سر میدهد 

پیمانه های عشق حسین در این شب لبریزند 

گر این زندان جسم نبود ، در این شب مردمان شهر شاهد پرواز کبوتران به سوی کربلا بودند

 

امشب کربلا بیت الله میشود

امشب جاء الحق وزهق الباطل